Đơn vị cơ bản của cái máy chứa thuốc nổ ống
Tháo gỡ gỡ gỡ mã gốc|nhắc nhở:30

Những mũi đạn treo cổ là một thiết bị dùng một mũi dịch có tốc độ cao được ném bởi một máy nổ để làm sạch hay tăng cường bề mặt của một chất phóng.Cái máy nổ súng có thể cùng lúc làm việc sanding, tháo gỡ lõi và lau chùi casting.Một số khu vực được gọi là máy đo cát và những máy nổ cát.