Địa điểm:Nhà  Description  Lau lát mỏng
Tự động phun cát
17/06/2022


tire mold sand blasting machine.jpg

Cái máy nổ cát này được thiết kế để quét sạch bề mặt của các mô lốp xe, với hệ thống đẩy điện, mức nạp 3tấn.

Kết nối