Vị trí: Độ khẩn cấp cao:Hoa  Phòng xông pha cát
Phòng xông pha cát