Vị trí: Độ khẩn cấp cao:Hoa  Máy quét cát
Máy quét cát

Máy quét cát xách tay là lý tưởng cho việc quét thuốc nổ nhỏ hơn.Hoạt động rộng rãi trong ngành xe hơi và trong một số ứng dụng công nghiệp.