Tôi nên chia sẻ đi ều gì để xin một máy nổ súng?
Tháo gỡ gỡ gỡ mã gốc|Độ khẩn:

Nếu anh muốn một máy nổ súng, Đầu tiên, anh nên nói cho chúng tôi biết loại thiết bị đó và kích cỡ nào mà anh muốn làm sạch?Nếu anh muốn làm việc khác nhau, chỉ cần chia sẻ thông tin này với chúng tôi, và mỗi ngày có bao nhiêu phần?

Theo như vậy, kỹ sư của chúng tôi sẽ thiết kế một cỗ máy giá trị và cho bạn lời khuyên tốt nhất, tối đa giảm chi phí hoạt động của bạn, như tiêu thụ điện lực.