Máy hủy diệt khối u
Độ khẩn:

未标题-2_02大的.jpg


Ứng dụng
Cái máy nổ có thể dùng để điều trị các công cụ, các bộ phận xe hơi, lò xo, lò sưởi, lò đúc và đóng đinh các kích thước khác nhau, hệ thống này có thể được mở rộng thành một hệ thống hoàn to àn tự động với các thiết bị tải và tháo tải phụ trội.


Tên
Cái máy nổ có dây cao su là lý tưởng cho việc xử lý các bộ phận sản xuất hàng loạt, có thể bị rơi và phơi tất cả bề mặt ra với luồng thuốc nổ, với mức độ quét cao.

未标题-2_06.jpg


Định hướng kỹ thuật

Mẫu Spec.

GenericName

GenericName

GenericName

GenericName

Sản lượng (T/h)

0.3-0.6

0.6-1.2

3-5

1.5-2.5

Nạp

80

200

400

600

tối đa

5

10

15

30

phút cuối đường giấc ngủ.

400

600

800

100

Name

0.05

0.15

0.25

0.3

Nước chảy/ Nhỏ

40

100

180

300

Kiểu tách

Chà khí

Sieve Air Wash

Sieve Air Wash

Sieve Air Wash

Không lượng (m 179; h)

2000

2200

3000

5000

Mũ:

Năm.84

Mười.85

16.5

21

Cỡ máy(mm)
Tháo gỡ gỡ ra mã lục địa

1400*1350*2450

1650*1850*3400

*3200*4000

3900*200*700

Ghi chú: Thiết bị của chúng tôi có thể được thiết kế theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng